De Praktijk voor familie, relatie – en gezinscoaching

Tarieven

Gezinscoachinggelderland hanteert voor particulieren een tarievenstelsel welke gebaseerd is naar rato van inkomen.

Wij rekenen op basis van consulten.
Een consult kan 3 kwartier duren maar indien nodig ook 5 kwartier, het bedrag blijft hetzelfde.

Inkomensafhankelijke tarieven:

De tarieven zijn ingedeeld in gezinsinkomencohorten.

  • Bij een gezinsinkomen onder de 1600 euro netto bedraagt het tarief 40 euro per consult
  • Bij een gezinsinkomen tussen de 1600 en 2200 euro netto bedraagt het tarief 65 euro per consult
  • Bij een gezinsinkomen boven de 2200 netto bedraagt het tarief 85 euro per consult

Wij voeren hier geen controle op uit en werken op basis van vertrouwen!