De Praktijk voor familie, relatie – en gezinscoaching

Kies voor geluk

KIES VOOR GELUK!
en doorbreek negatieve patronen

Kiezen voor geluk is een bewuste keuze.
Vaak is gelukkig met elkaar worden of blijven een kwestie van hard werken.

In de waan van alle dag kunnen er ongemerkt negatieve patronen tussen
ouders/ partners en/ of kinderen ontstaan.
Deze patronen zetten een gelukkig gezinsleven onder druk.

Het op een ‘negatieve manier’ uiten van frustratie, woede en boosheid is zo’n negatief patroon wat gezinsgeluk in de weg staat.
Het is als een onkruid dat na verloop van tijd het geluk overwoekert.

Boos en woedend gedrag kan vele vormen aannemen.
Van elkaar krenkende verwijten maken of elkaar zwart maken bij de kinderen, tot het tijden negeren van de ander.
Alle gezinsleden hebben er last van, al is het alleen al door de spanning die zij ervaren of de angst voor uitbarstingen.

 Ga ermee aan de slag!

Het is heel goed mogelijk om zo’n negatief patroon te doorbreken en samen om te buigen naar een positief patroon. Waarbij boosheid en woede bespreekbaar zijn en niet langer het gezinsgeluk in de weg staat.
Ga op zoek naar de behoefte onder de boosheid , deze te( h)erkennen en leer deze behoefte constructief met elkaar te bespreken en invulling aan te geven.

Dus… doorbreek negatieve patronen, nu!

Neem voor vrijblijvende informatie over onze relatie- en gezinscoaching, of  hulp en advies contact op